המנהיגים הגדולים - מפגש ראשון

האם מוצדק לראות בבעש"ט את מייסד החסידות? עיון בחידושיו של הבעל שם טוב בדרך עבודת השם, בפעילותו כמנהיג ציבור ובאופיים של מקורביו-תלמידיו.

 

עוד בבית אבי חי