שנות הרעה והתקווה: מחשבות תיאולוגיות ופילוסופיות לימי הזכרון והעצמאות

פרופ' חנוך בן פזי

שלושת השבועות שבין פסח ליום העצמאות הם בבחינת סדרה רעיונית מרוכזת של הזיכרונות הגדולים של העם היהודי במאה ה-20. זהו מפגש עם הפחד והשבר, עם הרעה והטובה, ועם האתגרים העמוקים ביותר של הזהות היהודית. סדרת המפגשים תאפשר לנו לחשוב מחדש על השאלות הגדולות של זהות זו, מההיבטים הפילוסופי והתיאולוגי, תוך למידה ועיון במשנותיהם של הוגים יהודים – ישראלים ולא ישראלים, ציוניים ולא ציוניים. הלימוד ייעשה לצד יצירת מפגש ודיאלוג דמיוני בין גישות ורעיונות: בין ריצ'רד רובינשטיין לרב אליעזר ברקוביץ', בין הרב קוק לרבי מסאטמר, בין מרטין בובר למרגרטה זוסמן, ואחרים.

עוד בנושא