ספר יהודית

פרופ' כנה ורמן ,ד"ר נגה כהן

.סדרה בת שלושה פרקים המתחקה אחר דמותה של יהודית במרוצת הדורות. חפש את האשה על הסתירות בספר יהודית – מדוע נכתב, ועל ידי מי? עם פרופ' כנה ורמן. סיפורה של גיבורת הספר שמביאה ישועה לתושבי עירה, לעמה ולמקדשה, שעה שהיא עורפת את ראשו של שר הצבא הולופרנס שחילותיו שמים מצור על עיר מגוריה. בספר יהודית משורטטת לכאורה מציאות של תקופת הבית הראשון, ובה בעת המאורעות בספר מתרחשים זמן מועט לאחר 'שיבת ציון' עם מבנה שלטוני שמאפיין את ימי הבית השני. הסתירה הזאת דורשת בדיקה מדוע נכתב הספר, ועל ידי מי. הן בכל דור תקום גיבורה גבורת יהודית בתרבות העברית של ימי הביניים עם ד"ר נגה כהן מסע בעקבות סיפור הגבורה של יהודית, שאבד מהתרבות היהודית ומצא את דרכו חזרה בנוסחים עבריים בימי הביניים. כיצד קרה שיהודית שבה והתגלתה ליהודים, ומה הקים לתחייה את הסיפור אחרי כאלף שנות שכחה? עד כמה השתנה הסיפור? מה הקשר בין יהודית לכלה החשמונאית? וגם – דמותה של האישה המתנוססת על גבי חנוכיות ומעטרת כתבי יד. ואיך כל זה קשור לעיצובה של הזהות הנשית על רקע השקפות מגדריות בתקופות השונות. בזכות אישה קרה הנס! סיפור יהודית בחברה החרדית עם ד"ר נגה כהן דמותה של יהודית בספרות ובפולקלור של העת החדשה. איך סיפור, שנתפס כאסור לקריאה, הפך לאגדת קודש שנלמדת בבתי הספר החרדיים ומסופרת בדרשות של רבנים. ומה קורה לדמותה של הגיבורה הלוחמנית, האוחזת בחרב ומשתמשת ביופיה ובמיניותה, כשהיא מעוצבת על ידי נשים חרדיות המספרות את סיפורה, וכיצד אישה זו נראית כשהיא מופיעה בקומיקס חרדי הרפתקני המיועד לילדים ולילדות.

עוד בנושא