ספר יהודית

פרופ' כנה ורמן ,ד"ר נגה כהן

עוד בנושא