עד החתונה

רחלי שלו
14.05.14

מתאהבים, נפרדים, חוזרים ומשמינים. רחלי שלו עם כרוניקה של התמסדות בקומיקס

עוד בבית אבי חי