סופעולם

כל הילדים עצובים - במיוחד בסתיו. כתב: חיים יודקוביץ', אייר: שלומי צ'רקה

עוד בבית אבי חי