דבר אדם מי יראה

...ותוכו מי ידע? כתבה: חגית קופפר, אייר: שלומי צ'רקה

עוד בבית אבי חי