קלישאות

שלומי צ'רקה
18.06.13

הרהורים על התלמוד הבבלי. כתבה: טל גורדון, אייר: אליהו משגב


טקסט תיאור תמונה כאן

עוד בבית אבי חי