"לחיים יש רק דרך אחת, כמו בריקוד הספד, תנועה אחת חוזרת ונשנית". דיוויד ברוזה כתב וענת אבנאור איירה

עוד בבית אבי חי