שקרנים

יעקב אבינו הוא אמן השקר. גם אבותיו אברהם ויצחק שיקרו פה ושם. ואנחנו, למה בעצם אנחנו משקרים? אלי ויסברט מדבר אמת. עליות פרשת תולדות

ראשון
בראשית ברא אלוהים את האמת ואת השקר. וישמח ה' במעשיו. ויברא אלוהים את האדם ואת חוה אשתו, ויאכלו מעץ הדעת טוב ורע. ויראו כי קרוב אליהם הטוב מן האמת וקרוב הרע מן השקר. ויבחרו בטוב וברע. ויכלאו את האמת ואת השקר בגן עדן מקדם וישימו עליהם את להט החרב המתהפכת לשמרה אותם.
והארץ הייתה תוהו ובוהו.

שני
למה אנחנו משקרים? כי השקר מארגן לרגע את המציאות מחדש למשהו שהוא מעט יותר נסבל. השקר מנחם, מטשטש את שדה הראייה. השקר הוא אינסטינקט התגוננות, התכרבלות בחיק החם והמגונן של התקוה למציאות אחרת בתוך המדבר הקפוא של האמת חסרת הרחמים. השקר הוא חסד שאנו עושים עם עצמנו; השלטת הסובייקטיבי על האובייקטיבי. אם תרצו - השקר הוא תמצית האנושיות.

שלישי
מכיר אותם, את אומרי האמת האלה. מתבשמים בניחוח הכנות שלהם. מטיחים בך את האמירות האיומות ביותר כשהילה ענוגה של צדק מלטפת אותם. "מה אני אעשה?" הם אומרים לך, לשונם דבש מושחז "זאת האמת. אתה רוצה שאני לא אומר לך את האמת?". יחשפו אותך כמו שאתה. פגום, חסר, עלוב. החלומות והתקוות שלך לא מרשימים אותם. בשעה שהיו מוליכים את הכלה לחופתה היו מרקדים לפניה תלמידיו של הלל הזקן ושרים "כלה נאה וחסודה". מעברו השני של המשעול אל החופה היו מיישירים תלמידיו של שמאי עיניים בוחנות, חפות מחיבה, אל הנערה הנרגשת, "כלה כמו שהיא".  

את מי הייתם רוצים בחתונה שלכם?

רביעי
שקר ראשון: "לא ידעתי. השומר אחי אנוכי?" ואתה שואל את עצמך - מה הוא חשב לעצמו, קין? שהוא באמת יכול לשקר לאלוהים? שהוא לא ראה? ויעקב, שלובש על עצמו עור כבש ואומר לאביו יצחק "אנוכי עשו בכורך". כאילו יצחק לא יודע שזה הוא. כאילו הוא לא יודע שיצחק יודע. משקרים לפרוטוקול. משקרים כי אין ברירה. משקרים כי העולם לא מושלם, ובתוך אי השלמות הזאת אנחנו צריכים לחיות, לפרות ולרבות, לנוע קדימה.

חמישי
יעקב אבינו הוא אמן השקר. גם אבותיו אברהם ויצחק שיקרו פה ושם, אבל יעקב, "איש תם יושב אהלים", רוקד עם שועלים וצבועים כל חייו: בצעירותו הוא "קונה" את מעמד הבכורה מאחיו הגדול עשו, מקבל ברכות במרמה מאביו ומתמודד עם חמיו הערמומי לבן; ובזקנתו – הוא מרומה על ידי בניו שוב ושוב.שישי
אל תוך עולם לא מושלם עתיד להיוולד עם שיעניק חזון ותקוה לאנושות כולה. אבי האומה הישראלית לא יהיה איש שדינו נוקב את ההר אלא דוקא מי שטעם את טעם השקר. אנשי האמת יתרסקו על סלעי המציאות. חוצבי הלהבות יישרפו בהן. במציאות יפעלו אמני השקר, אבירי ההסתרה, רקדני-בין-הטיפות המגלים טפח ומכסים טפחיים. האמת חסרת הסבלנות תותיר אדמה חרוכה. השקר ארך-הרוח יאפשר לחנך לאט, להתמודד בסבלנות, להדחיק עד לשעת כושר. לכן יעקב יהיה האב שבניו יקימו את העם היהודי. לכן הוא יהיה ישראל.

שביעי
"סופו של איש האמת להגיע לכלל הכרה שהוא משקר כל ימיו" (פרידריך ניטשה).

מצד אחד עומדת האמת, נקייה ובהירה, ומהצד השני - התקוה, המחמאה, העידון, הרחמים. שקרים שאנו מספרים לעצמנו. רק איתם אנחנו יכולים להביט אל מעבר לנוכחי. רק איתם אנחנו מסוגלים לאסוף כוח לקראת הצעד הבא. כי בסוף יהיה טוב, כי הצדק ינצח, כי אבא הכי חזק.

מפטיר
האמת היא מַרְאָה. השקר הוא חלון
.


עוד בבית אבי חי