חמישה בעקבות פרשה - אמור

26.10.10

פרשת אֱמוֹר נמצאת בספר ויקרא. בין השאר היא עוסקת בהלכות טהרה של כוהנים האסורים להתקרב למת; במקרה שבו שני אנשים במחנה רבו, והאחד נקב בשם השם וקילל את רעהו, ועל כן נידון לסקילה; ובציווי לשמור את השבת.