פרשת השבוע | מקץ | פרק 10

09.11.10

יונתן מאוהב באנה ומתקשה לתפקד בעבודה ובמשפחה. הוא נרדם אצלה ושיר מתעוררת לבדה בבוקר, והופכת לעצמאית בעל כורחה. יונתן משקר לבתו אך שיר מבינה הכול ומטיחה בפניו את האמת. לעומת חוסר ההשקעה בשיר, יונתן נותן מעצמו המון למען אנה.