תמול שלשום | 1952 חלק א | פרק 6

27.01.11

בשנת 1952 המשיך לשרור מצב כלכלי בארץ. הוטלה הגבלה על הנפט והוצעה תכנית כלכלית חדשה. החורף של אותה שנה היה גשום במיוחד וגרם להצפות חמורות שמהן סבלו בעיקר העולים החדשים שגרו במעברות - בפחונים ובאוהלים. רבים מהם נאלצו להתפנות מביתם, והוכרז על מבצע 'קורת גג'