פרדוקס הפוליטיקה היהודית | האירוע בשלמותו
social
facebook whatsup email tweeter
שלחו
לחבר
המדינה הטוטליטרית, השואה, הקמת מדינת ישראל והדמוקרטיה העסיקו את עמנואל לוינס בחיבוריו הפילוסופיים והיהודיים, שנוגעים לאקטואליה הקרובה ביותר שלנו. סדרת הרצאות על הוגים יהודים ואתגרי הפוליטיקה במאה ה-20, עם הרב דניאל אפשטיין.
מתוך האירוע "פרדוקס הפוליטיקה היהודית", שהתקיים בתאריך 7.11.18
שתפו
facebook whatsup email tweeter linkedin insta gplus