מדינת הלאום בימי הקורונה | פרופ' יולי תמיר וד""ר אסף מלאך | 03.05.2020

05.05.20

פרופ' יולי תמיר וד""ר אסף מלאך בשיחה משותפת.

מנחה: יאיר יעקב

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: