והגדת | אצלכם בבית | 06.04.2020

08.04.20

סדנת כתיבה חד-פעמית לערב החג, עם הסופרת שהרה בלאו וחוקר החסידות יוסי בן הרוש. בכל שנה בליל הסדר אנו מצווים לספר את סיפור יציאת מצרים: שנה אחר שנה אנו מספרים את אותו הסיפור בדיוק. אבל השנה משהו ישתנה – אנחנו נשתנה, ונראה את הסיפור העתיק בעיניים חדשות, אחרות. בואו לכתוב איתנו בעקבות סיפור יציאת מצרים, בואו נתבונן מחדש בציווי ""והגדת"" ונראה מה עוד אפשר להגיד שעדיין לא נאמר. סדנת כתיבה ולימוד, חגיגית ומפוכחת, ערב החג.

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: