פרשת כי תשא, תקציר יציאת מצרים, 18.2.2011

05.02.12

עוד בבית אבי חי