היהודים באים, צילום מסך

קרבנות - מה משמעות השינוי שעברה החברה ביחס לקרבן?

social
facebook whatsup email tweeter

לקרבן משמעויות והקשרים רבים המשתנים על פני ציר הזמן: מתן, מנחה, הקרבה, תחושת נרדפות ופגיעה וכן שיח שנוצר סביבה. בסדרת מאמרים נבחן את השאלות הללו ונפתח אותן להיבטים אקטואליים

שתפו
facebook whatsup email tweeter linkedin insta gplus