שבר ותיקון - מפגש שני

קריאה ודיון ביצירותיו של עגנון העוסקות בדפוסים של התמודדות אנושית עם מצבי משבר וקושי. במפגשים נעמוד על המתח שבין שבר לתיקון, בין חורבן בית לבניינו המחודש ובין גלות לגאולה, שהוא מוטיב מרכזי ביצירותיו של עגנון.

מרצה: בלהה בן-אליהו

 

מפגש שני: מה נעשה בו בחדר הריק? 

קריאה ב"פרנהיים" (מתוך "עד הנה") וב"מאויב לאוהב" (מתוך "אלו ואלו")

 

שבר ותיקון

חורבן וגאולה ביצירתו של ש"י עגנון 

קריאה ודיון ביצירותיו של עגנון העוסקות בדפוסים של התמודדות אנושית עם מצבי משבר וקושי. במפגשים נעמוד על המתח שבין שבר לתיקון, בין חורבן בית לבניינו המחודש ובין גלות לגאולה, שהוא מוטיב מרכזי ביצירותיו של עגנון.

מרצה: בלהה בן-אליהו

 

 

"מתוך קטסטרופה היסטורית גדולה שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עליי כמי שנולד בירושלים" (ש"י עגנון בנאומו בטקס קבלת פרס נובל בשטוקהולם, 10 בדצמבר 1966).

עוד בבית אבי חי