הראשונה בסדרת הרצאות של פרופ' ישיעהו גפני על ירושלים בתקופת בית שני [ההרצאה האנגלית]

Model.Data.ShopItem : 0 6

Also at Beit Avi Chai

model.YTimagetest: