לחבוש את שתי הכיפות

פרפ' ישעיהו גפני מהאוניברסיטה העברית ופרופ' שעיה כהן מהרווארד, שניהם מומחים לתולדות ישראל בימי הבית השני, משוחחים על ההבדלים בין מחקר היהודות בישראל למחקר היהדות בארצות הברית ועוד

עוד בבית אבי חי