בואי קלה

16.05.10

אם למישהו היה ספק מה פשר המילים "ירושלים עיר הנצח" בא פרויקט אחד והוכיח לנו עד כמה נצח יכול להיות נצחי

עוד בבית אבי חי