הרב זוצק"ל מדליק משואה

27.04.11

לתפארת מדינת ישראל רבינו זוצק"'ל, אל תחמיצו את הנאום המרגש בו מסופרות עלילותיו.