אהבה לירושלים

11.05.11

מורין נהדר מגישה שני פיוטי אהבה לירושלים, משל ר' יהודה הלוי ומשל ר' זכריה אלצ'אהרי, וממזגת אותם בלחן אישי משלה, פרי אהבתה לעיר