לוח אירועים
לוח אירועים
א ב ג ד ה ו ש
09:00 על מה חרבה ירושלים? - שיעור 5: ציר הרשע – שעת החורבן
על מה חרבה ירושלים? - שיעור 5: ציר הרשע – שעת החורבן
17:30 פינוקיו לא לבד
פינוקיו לא לבד
20:30 פינוקיו לא לבד
פינוקיו לא לבד
21:00 מפגשים ישראליים עם הגותו של הלורד הרב יונתן זקס
מפגשים ישראליים עם הגותו של הלורד הרב יונתן זקס
11:00 פרשת פינחס: "כן בנות צלפחד דוברות"
פרשת פינחס: "כן בנות צלפחד דוברות"
09:00 תלמוד תורה כנגד כולם - מפגש ראשון
תלמוד תורה כנגד כולם - מפגש ראשון
11:00 מאחורי המצלמה - סדנת קיץ לנוער
מאחורי המצלמה - סדנת קיץ לנוער
20:00 The Crusades and the Jews - Prof. Kenneth Stow
The Crusades and the Jews - Prof. Kenneth Stow
09:00 תלמוד תורה כנגד כולם - מפגש שני
תלמוד תורה כנגד כולם - מפגש שני
09:00 תלמוד תורה כנגד כולם - מפגש שלישי
תלמוד תורה כנגד כולם - מפגש שלישי
21:00 סיפורים במונו - אצלכם בבית בכל שלישי | הדג נחש
סיפורים במונו - אצלכם בבית בכל שלישי | הדג נחש
09:00 תלמוד תורה כנגד כולם - מפגש רביעי
תלמוד תורה כנגד כולם - מפגש רביעי
19:00 Parashat Mattot/Massei
Parashat Mattot/Massei
09:00 תלמוד תורה כנגד כולם - מפגש חמישי
תלמוד תורה כנגד כולם - מפגש חמישי
21:00 מפגשים ישראליים עם הגותו של הלורד הרב יונתן זקס
מפגשים ישראליים עם הגותו של הלורד הרב יונתן זקס
11:00 פרשת מטות-מסעי: "והנה המקום מקום מקנה"
פרשת מטות-מסעי: "והנה המקום מקום מקנה"
09:00 ״על נהרות בבל״ (תהלים קלז): על זיכרון פוסט-טראומטי.
״על נהרות בבל״ (תהלים קלז): על זיכרון פוסט-טראומטי.
20:00 The Crusades and the Jews - Prof. Kenneth Stow
The Crusades and the Jews - Prof. Kenneth Stow
09:00 מדוע נכתבה הקינה ״אלהים באו גוים בנחלתך״ (תהלים עט)?
מדוע נכתבה הקינה ״אלהים באו גוים בנחלתך״ (תהלים עט)?
09:00 מדוע בוכים בא״ב? קריאה ב״איכה יועם זהב״ (איכה ד).
מדוע בוכים בא״ב? קריאה ב״איכה יועם זהב״ (איכה ד).
17:00 ארץ חפר - שיחה תשיעית: חורבן ממלכת יהודה
ארץ חפר - חורבן ממלכת יהודה
21:00 סיפורים במונו - אצלכם בבית בכל שלישי | חווה אלברשטיין - חלק א' - שידור חוזר
סיפורים במונו - אצלכם בבית בכל שלישי | חווה אלברשטיין - חלק א' - שידור חוזר
09:00 מה בין ״בעטף עולל ויונק ברחבות קריה״ (איכה ב, יא) ובין ״ורחבות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחבתיה״ (זכריה ח, ה)?
בין ״בעטף עולל ויונק ברחבות קריה״ ובין ״ורחבות העיר ימלאו ילדים וילדות ממשחקים ברחבתיה״
09:00 מה בין ״על נהרות בבל״ (תהלים קלז) ובין ״כאפיקים בנגב״ (תהלים קכו)?
מה בין ״על נהרות בבל״ (תהלים קלז) ובין ״כאפיקים בנגב״ (תהלים קכו)?
21:00 מפגשים ישראליים עם הגותו של הלורד הרב יונתן זקס
מפגשים ישראליים עם הגותו של הלורד הרב יונתן זקס
22:00 מה שבוער עכשיו
מה שבוער עכשיו
09:00 הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש ראשון
הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש ראשון
09:00 הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש שני
הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש שני
21:00 סיפורים במונו - אצלכם בבית בכל שלישי | משינה - חלק א'
סיפורים במונו - אצלכם בבית בכל שלישי | משינה - חלק א'
09:00 הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש שלישי
הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש שלישי
20:00 Tokens of Affection: Gifts and Marriage in Historical Perspective
Tokens of Affection: Gifts and Marriage in Historical Perspective
09:00 הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש רביעי
הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש רביעי
09:00 הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש חמישי
הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש חמישי
09:00 הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש שישי
הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש שישי
09:00 הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש שביעי
הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש שביעי
21:00 סיפורים במונו - אצלכם בבית בכל שלישי | משינה - חלק ב'
סיפורים במונו - אצלכם בבית בכל שלישי | משינה - חלק ב'
09:00 הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש שמיני
הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש שמיני
09:00 הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש תשיעי
הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש תשיעי
לרשימת האירועים המלאה