Marek Yanai: On the Threshold

Jerusalem in Oil and Watercolor
Curator: Amichai Chasson
Beit Avi Chai gallery

יותר מחמישים שנים שמארק ינאי מצייר את סִפֵּי הבתים בירושלים: מבואות וגדרות, דלתות ושערי כניסה, חדרי מדרגות וחלונות. לא בדיוק פְּנים, לא בדיוק חוץ. מרחבים לימינליים, גבוליים, במובן מסויים מעט מופקרים. מחזיקים בתוכם סוד שמזמין פענוח. 

פתחי הבתים הם חלק מגוף העבודות המרכזי של ינאי, המצייר את העיר בצבעי שמן ובצבעי מים. ירושלים של מארק ינאי היא עיר של חומות אבן ומגדלי פעמונים, ושל דודי שמש ושיכוני בטון כעורים. הנופים, האנשים, העצים והפרטים בתוך הבתים מרכיבים יחד דיוקן של עיר הניצבת בקו הגבול בין השמימי לארצי, ירושלים של אמצע. הוד הקדושה נמהל ביומיומי, הנשגב נפגש עם הבנלי.

מארק ינאי נולד בשנת 1946 במחנה עקורים ליד העיר מנהיים בגרמניה, ועלה לישראל בשנת 1957. למד באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל וכיום משמש בה כמרצה בכיר. חי ופועל בירושלים.