3 - דיוקנאות בן - גוריון

3 - דיוקנאות בן - גוריון

18/06/24 2 דק'

עוד בבית אבי חי