אירועים שיועברו בשידור חי
Creating a Nation | Paradise Regained 22.3 | חמישי | | 20:00 לדף האירוע
חבורת לימוד- פרופ' אביגדור שנאן 27.3 | שלישי | | 20:00 לדף האירוע
Creating a Nation | Eicha 8.4 | ראשון | | 20:00 לדף האירוע
ישראל שטעטל 9.4 | שני | | 20:00 לדף האירוע
חבורת לימוד- הרב דניאל אפשטיין 10.4 | שלישי | | 20:00 לדף האירוע
ראש לחודש - מארבע כנפות תבל | אייר 15.4 | ראשון | | 20:00 לדף האירוע
צופים וזוכרים 2018 17.4 | שלישי | | 21:30 לדף האירוע
אבות 2018 22.4 | ראשון | | 20:00 לדף האירוע
יואב קוטנר מארח את ריקי גל 23.4 | שני | | 21:00 לדף האירוע
חבורת לימוד - בלהה בן אליהו 24.4 | שלישי | | 20:00 לדף האירוע
קבלת שבת באייר 27.4 | שישי | | 14:00 לדף האירוע
אבות 2018 29.4 | ראשון | | 20:00 לדף האירוע
חבורת לימוד - בלהה בן אליהו 1.5 | שלישי | | 20:00 לדף האירוע
אבות 2018 6.5 | ראשון | | 20:00 לדף האירוע
חבורת לימוד - בלהה בן אליהו 8.5 | שלישי | | 20:00 לדף האירוע