אירועים שיועברו בשידור חי
ראש לחודש - אישי ישראל 2.11 | רביעי | | 20:00 לדף האירוע
בימים ההם אין מלך בישראל 6.11 | ראשון | | 20:00 לדף האירוע
שאול 20.11 | ראשון | | 20:00 לדף האירוע
The Aleppo Codex 21.11 | שני | | 20:00 לדף האירוע
ראש לחודש || כסלו 1.12 | חמישי | | 20:00 לדף האירוע
דוד, שאול ויהונתן 4.12 | ראשון | | 20:00 לדף האירוע
דוד ונשותיו 18.12 | ראשון | | 20:00 לדף האירוע
דוד ואבשלום 1.1 | ראשון | | 20:00 לדף האירוע
שלמה 15.1 | ראשון | | 20:00 לדף האירוע