מתוך "רבי אמנון ממגנצה", בביצוע האנסמבל הקולי החדש
12.06.13

האנסמבל הקולי החדש מגיש את אחת היצירות
הישראליות המרגשות שנכתבו בשנים האחרונות.
”מעשה ברבי אמנון”, אגדה שמקורה בספר ”אור זרוע”
מהמאה ה 13- , הולחנה ועוּבּדה לקנטטה ייחודית ונוגעת
ללב, המגוללת את סיפורו של רבי אמנון שסירב להמיר
את דתו ונענש בעונשים קשים עד שמת.
שפתו המוסיקלית של ויידברג וכתיבתו הפואטית
מעניקות לטקסטים עוצמה חדשה, ועם הסיפור הדרמתי
נרקמת יצירה מסעירה.

עוד בבית אבי חי