ראש חודש אייר - דור תש"ח

05.02.12

עוד בבית אבי חי