חבורת לימוד עם ד"ר אורית קמיר

חבורת לימוד עם ד"ר אורית קמיר

social
facebook whatsup email tweeter


ההרצאות יעסקו בסוגים של כבוד, מקורותיהם, התפתחותם, נביעתם זה מזה ויחסי הגומלין ביניהם. 

 

מפגש א: (רביעי | כ באדר ב | 27.3 | 20:00)
 יעסוק בהילת הכבוד: כבוד האדם כצלם אלוהים, שהתפתחה ביהדות ובנצרות במאה הראשונה לספירה כאלטרנטיבה מהפכנית.

מפגש ב: (רביעי | כז באדר ב | 3.4 | 20:00)
יתמקד בהתפתחותה של הילת הכבוד לכבוד הסגולי (human dignity) בעת החדשה ובעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה.

 

מרצה: ד"ר אורית קמיר, מרצה למשפט, חברה ותרבות, עומדת בראש המרכז הישראלי לכבוד האדם


צילום: יניב גולן