חבורת לימוד עם ד"ר עדינה בר שלום | האירוע בשלמותו
social
facebook whatsup email tweeter
שלחו
לחבר
אין לך שילוב טוב ויפה יותר מאשר ללמוד תורה ועמל כפיים, אך אל לו לאדם לשקוע רק בזה או רק בזה. ד:ר עדינה בר שלום על המשנה ועל הדרכים לשילוב בין התורה והמעשה.
מתוך האירוע "חבורת לימוד עם ד"ר עדינה בר שלום", שהתקיים בתאריך 13.3.19
שתפו
facebook whatsup email tweeter linkedin insta gplus