נישואין ביהדות הקדומה הקשרים אידיאולוגיים, תרבותיים ומשפטיים

נישואין ביהדות הקדומה הקשרים אידיאולוגיים, תרבותיים ומשפטיים

סדרת בוקר עם ד"ר יאיר פורסטנברג

social
facebook whatsup email tweeter
האירוע התקיים בתאריך 27.5.21

זרמים שונים בקרב היהדות הקדומה הציגו תפיסות קוטביות בדבר משמעותה של הזוגיות ואופיים של חיי הנישואין. בקרב יהודי בית שני התקיימו מחלוקות הלכתיות בדבר האפשרות לגירושין וריבוי נשים – מחלוקות שנגעו בשאלות יסוד של גורל ובחירה, שהעסיקו את בני התקופה. קריאה זהירה של ספרות ההלכה הקדומה מגלה סימנים לקליטת השפעות משפטיות ותרבותיות, כגון אימוץ תפיסות של גירושין מן העולם הרומי, לצד הסדרים בין בני הזוג, שעוצבו כנגד נורמות מוכרות מן המרחב המשפטי. הסדרה תתמקד בקבוצה של הלכות מן המשנה, המלמדות על ההקשרים השונים שבתוכם עוצב מוסד הנישואין היהודי. 

 

יאיר(1)

 

 

א–ה | 18.5–27.5 | ז–טז בסיוון | 9:00 
* 30 דקות מדי בוקר

 

 

מעבר לתיקיית דפי המקורות של הסדרה >>

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

אירועי הסדרה:
אירועים שהתקיימו:
נישואין ביהדות הקדומה הקשרים אידיאולוגיים, תרבותיים ומשפטיים | מפגש ראשון סדרת בוקר עם ד"ר יאיר פורסטנברג האירוע התקיים בתאריך 18.5.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נישואין ביהדות הקדומה הקשרים אידיאולוגיים, תרבותיים ומשפטיים | מפגש שני סדרת בוקר עם ד"ר יאיר פורסטנברג האירוע התקיים בתאריך 19.5.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נישואין ביהדות הקדומה הקשרים אידיאולוגיים, תרבותיים ומשפטיים | מפגש שלישי סדרת בוקר עם ד"ר יאיר פורסטנברג האירוע התקיים בתאריך 20.5.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נישואין ביהדות הקדומה הקשרים אידיאולוגיים, תרבותיים ומשפטיים | מפגש חמישי סדרת בוקר עם ד"ר יאיר פורסטנברג האירוע התקיים בתאריך 24.5.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נישואין ביהדות הקדומה הקשרים אידיאולוגיים, תרבותיים ומשפטיים | מפגש שישי סדרת בוקר עם ד"ר יאיר פורסטנברג האירוע התקיים בתאריך 25.5.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נישואין ביהדות הקדומה הקשרים אידיאולוגיים, תרבותיים ומשפטיים | מפגש שביעי סדרת בוקר עם ד"ר יאיר פורסטנברג האירוע התקיים בתאריך 26.5.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נישואין ביהדות הקדומה הקשרים אידיאולוגיים, תרבותיים ומשפטיים | מפגש שמיני ואחרון סדרת בוקר עם ד"ר יאיר פורסטנברג האירוע התקיים בתאריך 27.5.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
שתפו
facebook whatsup email tweeter linkedin insta gplus