מחשבים מסלול מחדש

מחשבים מסלול מחדש

היחסים בין ההלכה, הרבנות והחברה הישראלית

social
facebook whatsup email tweeter
האירוע התקיים בתאריך 3.7.16

שגרת חיינו מעורבת, משתלבת ופוגשת במוסדות הרבנות וההלכה. 
בסדרה זו נעלה שאלות יסוד שקשורות למוסדות אלו ולמפגשם עם חיינו במדינה דמוקרטית. 
הסדרה תלבן את המצוי ותעמיד לדיון אפשרויות רצויות נוספות.

 

עורך ומנחה:  ד"ר אבינועם רוזנק, מרכז מלטון לחינוך יהודי והחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.