2019 | Made In ג'רוזלם
עוד בפרויקט
מאיה בואנוס
בעקבות אחת | הפודקסט

2019 | Made In ג'רוזלם

בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים

social
facebook whatsup email tweeter
האירוע התקיים בתאריך 30.5.19

חוויה פרפורמטיבית חד פעמית 


שמונה קלאסיקות ספרותיות מתעוררות לחיים ללילה אחד,

ומזמינות אתכם להלך בין הדמויות, המילים,

הסצנות, הריחות והטעמים של ירושלים

 

* מידע מורחב בעמוד האירוע (לאחר בחירת שעה ונקודת התחלה) *

אירועי הסדרה:
אירועים שהתקיימו:
נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 18:00 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 18:00 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 18:45 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 18:45 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 19:30 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 19:30 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 20:15 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 20:15 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 21:00 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 21:00 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 21:45 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 21:45 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 22:30 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 22:30 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים האירוע התקיים בתאריך 30.5.19 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי בעקבות אחת | הפודקסט "הארץ" הפיקו בשיתוף עם בית אבי חי פודקסט הדן ב'בעקבות אחת' - סיור ספרותי-היסטורי בירושלים. אנחנו שמחים להביא אותו לכאן. האירוע התקיים בתאריך 1.1.70 הכניסה לאירוע ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי. יש להזמין כרטיסים מראש.
שתפו
facebook whatsup email tweeter linkedin insta gplus