2019 | Made In ג'רוזלם
עוד בפרויקט
מאיה בואנוס
בעקבות אחת | הפודקסט

2019 | Made In ג'רוזלם

בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים

social
facebook whatsup email tweeter

חוויה פרפורמטיבית חד פעמית 


שמונה קלאסיקות ספרותיות מתעוררות לחיים ללילה אחד,

ומזמינות אתכם להלך בין הדמויות, המילים,

הסצנות, הריחות והטעמים של ירושלים

 

* מידע מורחב בעמוד האירוע (לאחר בחירת שעה ונקודת התחלה) *

אירועי הסדרה:
נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 18:00 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 18:00 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 18:00 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 18:00 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 18:45 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 18:45 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 18:45 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 18:45 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 19:30 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 19:30 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 19:30 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 19:30 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 20:15 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 20:15 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 20:15 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 20:15 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 21:00 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 21:00 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 21:00 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 21:00 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 21:45 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 21:45 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 21:45 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 21:45 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 22:30 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 22:30 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 22:30 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 22:30 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: ביה"כ ישורון | שעת יציאה: 23:15 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 23:15 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי נקודת יציאה: הסוכנות היהודית | שעת יציאה: 23:15 בעקבות אחת | טריפ לילי בלתי נשכח בין סיפורי ירושלים חמישי | | 30.5 | 23:15 מחיר: 70 ₪ | סטודנטים: 50 ₪ אורך המופע כשעתיים וחצי בעקבות אחת | הפודקסט "הארץ" הפיקו בשיתוף עם בית אבי חי פודקסט הדן ב'בעקבות אחת' - סיור ספרותי-היסטורי בירושלים. אנחנו שמחים להביא אותו לכאן. האירוע התקיים בתאריך 1.1.70 הכניסה לאירוע ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי. יש להזמין כרטיסים מראש.
שתפו
facebook whatsup email tweeter linkedin insta gplus