נביא קנאי ומבשר הגאולה - עם פרופ' חננאל מאק

נביא קנאי ומבשר הגאולה - עם פרופ' חננאל מאק

על הסתירות והחידות בדמותו של אליהו המצטרף לשולחן הסדר בכל דור ומקום.

social
facebook whatsup email tweeter
האירוע התקיים בתאריך 24.3.21

ספק אם יש במסורת היהודית עוד דמות רבת פנים, חידות וסתירות כמו אליהו הנביא. מחד גיסא, קנאי חסר מעצורים שהביא בצורת על ישראל, התקומם מול שלטון העריצים וטבח ביריביו. מאידך גיסא, אדם שנשבר אל מול אלמנה ויתום, התקפל מול אלוהיו והיה לבן דמותו של משה, מורה תורה ומבשר הגאולה העתידית.

סדרה זו תתעמק בדמותו של אליהו הנביא לאור תיאוריו במקרא כמקבילו של משה, ותנסה להבין איך סתירות כה רבות שוכנות בתוך אישיות אחת ויחידה, שמצטרפת לשולחנות ליל הסדר בכל דור ובכל מקום.

 

חננאל מאק_דנה בר סימן טוב

 

רביעי | 10.3 | כו באדר | 11:00

מפגש ראשון: מפתח גשמים ומפתח הלב

הזעם הקדוש והחיים התקינים מתנפצים אל מול מצוקה שבחוץ.

 

רביעי | 17.3 | ד בניסן | 11:00

מפגש שני: בין שני הרים

ה' הוא האלוהים אבל לא באש, לא ברוח ולא ברעש כי אם בקול דממה דקה.

 

רביעי | 24.3 | יא בניסן | 11:00

מפגש שלישי: הסתרי פנים וגילויי אליהו

עליות משה ועליות אליהו, תורת ומשה ותורת אליהו, שני גואלים ופסח אחד.

 

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

קרדיט - תמונה:Elijah the Prophet Nicholas Roerich 1931  | חננאל מאק: דנה בר סימן טוב

 

רביעי | 10.3 | כו באדר | 11:00

מפגש ראשוןמפתח גשמים ומפתח הלב

הזעם הקדוש והחיים התקינים מתנפצים אל מול מצוקה שבחוץ.

רביעי | 17.3 | ד בניסן | 11:00

מפגש שניבין שני הרים

ההוא האלוהים אבל לא באשלא ברוח ולא ברעש כי אם בקול דממה דקה.

###

רביעי | 24.3 | יא בניסן | 11:00

מפגש שלישיהסתרי פנים וגילויי אליהו

עליות משה ועליות אליהותורת ומשה ותורת אליהושני גואלים ופסח אחד.

 

קרדיט לתמונה: Elijah the Prophet Nicholas Roerich 1931