הליטאים

הליטאים

הישיבה הליטאית - מאז ועד היום

social
facebook whatsup email tweeter
האירוע התקיים בתאריך 14.1.14

סדרת מפגשים בהנחיית ד"ר שלמה טיקוצינסקי

הישיבה הליטאית החלה את דרכה במזרח אירופה של המאה ה 19-ומאז נעשתה אבטיפוס למוסדות לימוד תורה בעולם החרדי כולו. בסדרה זו נתחקה אחר השורשים ההיסטוריים של מוסד הישיבה, תצורותיו השונות לפי עדה וחצר ואחר עמידתו אל מול אתגרי הזמן.
litaim_1_0