אבות 2019 - מפגש רביעי
אבות 2019
social
facebook whatsup email tweeter
המופע התקיים בתאריך
3.6.19
שני
20:00
אבות 2019
שלחו
לחבר

אבות 2019 - מפגש רביעי

זיכרון ושכחה

רבי מאיר אומר: "כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו."
מנוירון לזיכרון: כיצד המוח זוכר | מרצה: פרופ' ענת מריל


רבי חנניא בן תרדיון אומר: "שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר “אז נדברו יראי ה‘ איש אל רעהו ויקשב ה‘ וישמע וייכתב ספר זיכרון לפניו ליראי ה‘ ולחושבי שמו".

הזכרון (והשכחה) שטבוע בדברים | מרצה: ד"ר יהודה בן-דור

מנחה: ד"ר גילה וכמן

מתוך האירוע:
מתוך המפגש הרביעי בסדרת 'אבות 2019' בבית אבי חי
שתפו
facebook whatsup email tweeter linkedin insta gplus