נבואות לשבים

נבואות לשבים

הנבואה אל מול אתגרי ראשית ימי הבית השני עם פרופ' אלי עסיס

social
facebook whatsup email tweeter
האירוע התקיים בתאריך 24.6.21

חורבן בית המקדש הראשון יצר בעם ישראל משבר עצום. המלכות מבית דוד נגדעה, העם גלה מארצו, בית המקדש נחרב, והארץ נותרה שוממה והרוסה. לא נשאר מוסד לאומי אחד על כנו. עם החזרה לציון העם נתקל בקשיים מרובים. במהלך הסדרה נעיין בנבואות נבחרות מדברי הנביאים חגי, זכריה ומלאכי, ונעמוד על הקשיים שעימם התמודד העם, והדרך שבה ביקשו הנביאים לתת מענה וחיזוק לעולים החדשים ששבו לציון.
 
פרופ' אלי עסיס הוא חוקר מקרא באוניברסיטת בר אילן, מתמחה בתחומי הסיפורת המקראית, הנבואה והשירה. כתב מחקרים על יהושע, שופטים, חגי, זכריה, מלאכי, יואל, שיר השירים ותהלים. כותב עתה על ספר במדבר. שימש בעבר כראש המחלקה לתנ"ך וכדיקן הפקולטה למדע היהדות.

 

 

 

א–ה | 13.6–24.6 | ג–יד בתמוז | 9:00

* 30 דקות מדי בוקר

 

מעבר לתיקיית דפי המקורות של הסדרה >>

 

Untitled-100000000000000

 

 

אירועי הסדרה:
אירועים שהתקיימו:
נבואות לשבים - מפגש ראשון הנבואה אל מול אתגרי ראשית ימי הבית השני עם פרופ' אלי עסיס האירוע התקיים בתאריך 13.6.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נבואות לשבים - מפגש שני הנבואה אל מול אתגרי ראשית ימי הבית השני עם פרופ' אלי עסיס האירוע התקיים בתאריך 14.6.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נבואות לשבים - מפגש שלישי הנבואה אל מול אתגרי ראשית ימי הבית השני עם פרופ' אלי עסיס האירוע התקיים בתאריך 15.6.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נבואות לשבים - מפגש רביעי הנבואה אל מול אתגרי ראשית ימי הבית השני עם פרופ' אלי עסיס האירוע התקיים בתאריך 16.6.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נבואות לשבים - מפגש חמישי הנבואה אל מול אתגרי ראשית ימי הבית השני עם פרופ' אלי עסיס האירוע התקיים בתאריך 17.6.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נבואות לשבים - מפגש שישי הנבואה אל מול אתגרי ראשית ימי הבית השני עם פרופ' אלי עסיס האירוע התקיים בתאריך 20.6.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נבואות לשבים - מפגש שביעי הנבואה אל מול אתגרי ראשית ימי הבית השני עם פרופ' אלי עסיס האירוע התקיים בתאריך 21.6.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נבואות לשבים - מפגש שמיני הנבואה אל מול אתגרי ראשית ימי הבית השני עם פרופ' אלי עסיס האירוע התקיים בתאריך 22.6.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נבואות לשבים - מפגש תשיעי הנבואה אל מול אתגרי ראשית ימי הבית השני עם פרופ' אלי עסיס האירוע התקיים בתאריך 23.6.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
נבואות לשבים - מפגש עשירי הנבואה אל מול אתגרי ראשית ימי הבית השני עם פרופ' אלי עסיס האירוע התקיים בתאריך 24.6.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
שתפו
facebook whatsup email tweeter linkedin insta gplus