#1: ייסוד המרכז הצפתי במאה ה-17

מתוך: סדר בוקר

עוד בבית אבי חי