מתוך העולם העשיר של ספרות האגדה ומדרשי חז"ל ניתן לשרטט ביוגרפיות מרשימות אודות דמויות מוכרות מההיסטוריה היהודית ומהזכרון הקולקטיבי. 
בסדרה זו ננסה לספר את סיפורן של דמויות נבחרות - מצביאים, מלכים ותלמידי חכמים - מימי הבית השני ומתקופת המשנה. כל שיעור יוקדש לדמות נפרדת.

עוד בבית אבי חי