מלכות השם במקרא וביהדות בית שני

פרופ׳ אלכסנדר רופא

עוד בנושא