בין מקרא למשנה

התהוות ההלכה וראשיתה של ספרות חז"ל

עוד בנושא