לחידת מורה הנבוכים

עם:פרופסור זאב הרוי

עוד בנושא