יסודות ותמורות באיסורי שבת שבת בתקופה הקדומה

עוד בנושא