תלמוד תורה כנגד כולם

ד"ר איילת הופמן ליבזון

תלמוד תורה התפתח כערך דתי חדש בספרות חז"ל, המתגלם בדמותו של תלמיד החכם. במקורות שונים מעמתים חכמים בין האידיאל של לימוד תורה ובין צורכי היום-יום של העולם הגשמי, כגון פרנסה, יחסי משפחה, וקיום מצוות. עימותים אלו מהדהדים בשלל מקומות בספרות התנאים ובסוגיות תלמודיות: ועיון בהם חושף מחלוקות עומק בחברת החכמים ומאפיינים תרבותיים שונים של עולם בית המדרש, שהלך והתפתח בתקופת התלמוד.

עוד בנושא