עיין ערך: "חוויה" | קריאה בכתבי א"ד גורדון

עוד בנושא