צילום: אורון צבי (ארושקעס). באדיבות הארכיון הציוני
צילום: נועם פריסמן