צילום: אורן צבי (ארושקעס), באדיבות הארכיון הציוני
צילום: נועם פריסמן