כל אחד הרגיש אי פעם ששערי השמים נפתחים לו, שהלב מתרחב ושהכול אפשרי.

כל אחד הרגיש אי פעם שהם נטרקים באחת.

אין לדעת מה יהיו הרגעים האלה ומאין יגיעו, והם לעולם מטביעים בנו חותם עמוק.

עשרה סיפורים אישיים על הרגע שבו שערי השמים נפתחו או נטרקו...