פסטיבל הפיוט העשירי, חוגג יצירה מקומית חדשה בתחום הפיוט.
קול אומנותי - מקומי, ייחודי וחוצה גבולות שנולד כאן בדור האחרון ומבקש להעמיק שורשים ולעוף חופשי, לפתוח צינורות וערוצים בשפה העברית, במוזיקה, במסורת, בתפילה, בזהות ובתרבות הישראלית.

• עשור למהפכת הפיוט •